Την πρώτη δια ζώσης συνάντηση πραγματοποίησαν την Τετάρτη 12/7/2023 οι συμμετέχοντες φορείς του έργου «Δημιουργία οδηγού ορθής γεωργικής πρακτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος του Δέλτα Αξιού με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τηλεπισκόπησης», με ακρωνύμιο Digiryzi και κωδικό ΠΣΚΕ Μ16ΣΥΝ2-01007. Αφορμή της συνάντησης ήταν ο χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών που αφορούν την πρώτη ενότητα εργασίας.

Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ) στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, παρουσία εκπροσώπων της ΕΑΣΘ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α), ενώ τη διοργάνωση της συνάντησης ανέλαβε ο Συντονιστής Φορέας του έργου foodstandard. Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς του προγράμματος και συγκεκριμένα από την ΕΑΣΘ παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής Γιαννόπουλος Κώστας, από τον Ε.Κ.ΕΤ.Α. οι ερευνητές Μανάκος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Χρήστος και Κατσίκης Λευτέρης και η γεωπόνος της εταιρείας foodstandrard, Φυτώκα Φαίδρα. Τα θέματα που τέθηκαν υπό συζήτηση ήταν ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών του έργου, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες, η εγκατάσταση του server και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον χώρο εγκατάστασης καθώς και η ακριβής τοποθεσία εγκατάστασης του μετεωρολογικού σταθμού.

Στην συνέχεια, ακολούθησε επίσκεψη στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Αγίου Αθανασίου παρουσία παραγωγών ρυζιού και του διοικητικού προσωπικού του συνεταιρισμού, όπου καθορίστηκαν τα αγροτεμάχια των μελών του συνεταιρισμού που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η λήψη των δορυφορικών εικόνων και οι πτήσεις του μη επανδρωμένου αεροχήματος. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε σε ζητήματα σχετικά με τις υφιστάμενες καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζουν οι παραγωγοί ρυζιού στις καλλιέργειες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ συζητήθηκαν και οι προτεινόμενες,  από τους παραγωγούς, χρονικοί περίοδοι πτήσεως του μη επανδρωμένου οχήματος βάσει των αναγκών του κύκλου ζωής του ρυζιού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε αγροτεμάχια ρυζιού και ελέγχθηκε η δυνατότητα πτήσης μη επανδρωμένου αεροχήματος.