Εταίροι

foodstandard A.E.

Η foodstandard είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ποιότητας, οργάνωσης, marketing και σύνταξης μελετών τόσο στο χώρο των τροφίμων και των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, όσο και στους εµπλεκόµενους φορείς στη διατροφική αλυσίδα. Από την ίδρυση της έως σήμερα, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και τον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων. Τέλος, χάρη στις ιδέες και τις εφαρμογές του υψηλά καταρτισμένου προσωπικού της συμβάλλει ώστε οι πελάτες να αξιοποιούν ευκαιρίες, να καινοτομούν και να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το 2000 και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει να επιδείξει έως τώρα σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές όπως, μεταξύ άλλων, το Περιβάλλον, η Πληροφορική, η Τηλεματική, οι Τηλεπικοινωνίες, και η Αγροτεχνολογία. Το ΕΚΕΤΑ είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και της ΕΕ και περιλαμβάνει πέντε Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) και το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ). Το ΕΚΕΤΑ συνδυάζει τις εξαιρετικές ερευνητικές υποδομές και το υψηλά καταρτισμένο ερευνητικό προσωπικό για την μετατροπή  της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης

Η ΕΑΣΘ ιδρύθηκε το 2007 με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στους αγρότες και συνεταιρισμούς της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης. Το 2013 λαμβάνει πιστοποίηση ISO 27001 και ISO 9001 για ασφάλεια και ποιότητα διαχείρισης πληροφοριών ενώ ταυτόχρονα ανακηρύσσεται σε Φορέα Β, μοναδικό Φορέα αποσφαλμάτωσης Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τους Νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται σε δύο νομούς, (Θεσσαλονίκης και Κιλκίς) και έχει δράση στο τομέα των αγροτικών υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται στους τομείς της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και των αγροεφοδίων. Υπηρετεί περί τους 26.000 παραγωγούς ενώ αναπτύσσεται πλέον και στους τομείς της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και των αγροεφοδίων. Αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμα επιχείρηση που δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Σκοπός της είναι η ανάπτυξη της γεωργικής οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας και ο ευπορισμός των παραγωγών της, οργανώνει και παρέχει στα μέλη της κάθε είδους τεχνική βοήθεια για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή τη μείωση του κόστους της.

Skip to content