Τοποθέτηση μετεωρολογικών σταθμών

Δελτίο Τύπου
«Τοποθέτηση μετεωρολογικών σταθμών»

Η τοποθέτηση των δύο μετεωρολογικών σταθμών έγινε στο ξηραντήριο του Α΄ Συνεταιρισμού Χαλάστρας και του Συνεταιρισμού Αγίου Αθανασίου. Η επιλογή της θέσης έγινε με γνώμονα την τοποθεσία, καθώς πρόκειται για την “καρδιά” της εγχώριας ορυζοπαραγωγής. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί περιλαμβάνουν μετεωρολογικά εργαλεία μεταξύ των οποίων θερμόμετρο για τη λήψη μετρήσεων θερμοκρασίας, βαρόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης στην ατμόσφαιρα, καθώς και άλλους αισθητήρες για τον προσδιορισμό της βροχής, του ανέμου, της υγρασίας και πολλών άλλων παραμέτρων. Η αξιοποίηση των δεδομένων που θα προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός οδηγού ορθής γεωργικής πρακτικής και ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για την καλλιέργεια ρυζιού. Επιπλέον, άλλη μία παράμετρος επιλογής της τοποθεσίας ήταν η δυνατότητα φύλαξης των εγκαταστάσεων σε 24ώρη βάση, καθώς ο χώρος πέραν από περιφραγμένος παρέχει και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *